‘History is on our side, we dig you in’

Geplaatst op
In deze snapshot gaan we een halve eeuw terug. In de tekst van Sting’s ‘Russians’  komt de zin ‘Mr. Krushchev said we will bury you’ voor. Het is gebaseerd op een van de bekendste quotes in de Koude Oorlog. De zin wordt in het westen het symbool van angst voor de Sovjets en het versterkt het wantrouwen. Wie het werkelijk heeft gezegd, geen idee. Krushchev of ( het wat ‘Nederlandser’) Chroesjtsjov, toenmalig leider van de Sovjet-Unie, in ieder geval niet.
Verhitte discussie
Chroesjtsjov wordt met name  herinnerd  door zijn levensgevaarlijke schaakspel met Kennedy om Cuba in 1962.  Maar voor velen is het ook die tactloze en lompe man die met zijn uitspraken en gedrag menig politicus op de kast krijgt. Zo ook op 18 november 1956 tijdens een receptie voor de Poolse communistische leider Gomulka op de Poolse ambassade in Moskou waar vele hooggeplaatsten zijn uitgenodigd.
Er ontstaat op een gegeven moment een verhitte discussie  tussen  Chroesjtsjov met een groepje journalisten en westerse ambassadeurs. Op weinig tactloze wijze en tevergeefs afgeremd door andere hooggeplaatste Sovjets, begint hij een tirade die hij afsluit met de woorden ‘My vas pokhoronim’ .  Als vertaler Viktor Sukhodrev het in het Engels als ‘We’ll bury you’ vertaalt, verlaten vele westerse vertegenwoordigers het feest.
Verwijzing naar Marx
Maar beter vertaald  is de volledige laatste zin van hem  ‘Whether you like it or not, history is on our side, we dig you in’. Meteen ook andere context. Het is dan ook een verwijzing naar het communistische manifest van Marx. Hij doelt daarmee op het communisme dat volgens hem langer blijft bestaan dan het kapitalisme. Dat komt omdat naar zijn mening die laatste vorm zichzelf in een klassenmaatschappij uitholt en haar eigen einde veroorzaakt.
Chroesjtsjov let op zijn woorden
Als dat gebeurt, ontstaat er op die plek gewoon een nieuwe samenleving. Volgens Chroesjtsjov het communisme. Viktor Sukhodrev vertelt later dat hij het in de juiste context had moeten vertalen. In een interview uit 1957 met Eleanor Roosevelt bevestigt Chroesjtsjov ook dat hij in werkelijkheid wat anders heeft bedoeld. Tijdens het ‘Kitchen debat’ in 1959 met president Nixon is hij dan ook wat voorzichtiger. Maar de diplomatieke schade is er al na die receptie , het leidt tot nog meer geschiedsvervalsing.
Cubacrisis
Zo heeft hij de beroemde quote ook nooit tijdens de beruchte VN-vergadering in 1960 uitgesproken. Ondertussen wordt het wantrouwen steeds groter, de Berlijnse Muur wordt gebouwd en de betrekkingen bereiken een dieptepunt met de Cubacrisis.  Er wordt hoog spel gespeeld met als inzet de hele mensheid.  Het loopt gelukkig goed af. Maar het is een breekpunt, zijn gebrek aan diplomatie leidt de val van Chroesjtsjov in. Hij wordt kort na de crisis  afgezet en Brezhnev , niet bepaald een lachebek, betreedt als opvolger het podium.
Digiprove sealHands off! © 2021 m.j. v